Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho cá nhân ngành văn hóa, thể thao và du lịch

26/04/2022

Hiện nay, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Khoản 9 Điều 16 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân và tặng cho tập thể thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Thi đua, khen thưởng.

   Tại Điều 61 Luật thi đua khen thưởng 2003 thì:

   - Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng.

   - Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

   Trên đây là quy định về tiêu chuẩn tặng “Anh hùng Lao động” đối với cá nhân người nước ngoài ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch .

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn