Trách nhiệm của Bộ Nội Vụ trong thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Ngày hỏi:07/11/2017

Trách nhiệm của Bộ Nội Vụ trong thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Khánh Vy, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm của Bộ Nội Vụ trong thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   a) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên;

   b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá để làm cơ sở đề xuất với cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Bộ Nội Vụ trong thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 57/2015/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn