Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình

26/04/2022
Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định cá nhân có trách nhiệm gì để đóng góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình?
  • Điều 31 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: cá nhân có trách nhiệm để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình như sau:

   1. Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

   2. Kịp thời ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và thông báo cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn