Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

26/04/2022

Tôi tên là Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí là gì? Tôi hiện đang công tác tại một cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương. Tôi được biết hiện đã có quy định mới về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Nay tôi gửi tới quý anh chị thắc mắc trên. Rất mong nhận được câu trả lời của Quý Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi cảm ơn.

  • Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí được hướng dẫn tại Điều 4 Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí (Có hiệu lực từ 30/03/2017), theo đó:

   Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử

   1. Xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử để lưu giữ, bảo quản và sử dụng tác phẩm báo chí theo quy định của pháp luật.

   2. Đánh giá, nhận xét về nội dung tác phẩm báo chí được lưu chiểu theo yêu cầu của công tác quản lý.

   3. Kiểm tra nội dung tác phẩm báo chí lưu chiểu, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí, được quy định tại Nghị định 08/2017/NĐ-CP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn