Trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý hoạt động tình nguyện của thanh niên

Ngày hỏi:07/11/2017

Trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Hoàng Oanh, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  • Theo quy định tại Điều 14 Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện.

   2. Phối hợp với các bộ và cơ quan ở Trung ương chỉ đạo, định hướng hoạt động tình nguyện của thanh niên.

   3. Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức hợp pháp khác của thanh niên quản lý, kết nối, nắm bắt thông tin, tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

   4. Hướng dẫn các cấp bộ đoàn về phương thức huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong tổ chức của mình.

   5. Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý hoạt động tình nguyện của thanh niên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 57/2015/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn