Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện

Ngày hỏi:07/11/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Phương, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

 • Theo quy định tại Điều 12 Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

  1. Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định này thực hiện trách nhiệm được phân công tại chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm quy định tại Điểm b và Điểm d Khoản 2 Điều này.

  2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 Quyết định này có trách nhiệm sau đây:

  a) Thông báo việc tiếp nhận hoạt động tình nguyện tại địa phương với cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do (về mục tiêu, phạm vi, nội dung, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện);

  b) Tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện theo đúng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện;

  c) Tạm dừng hoặc chấm dứt các hoạt động tình nguyện vi phạm pháp luật hoặc không đúng với kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện;

  d) Báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

  Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp nơi diễn ra hoạt động tình nguyện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 57/2015/QĐ-TTg.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn