Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Ngày hỏi:07/11/2017

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi là Như Phương, sống tại Tp.HCM. Tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan đến chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.     

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Quyết định 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   a) Thực hiện việc tổ chức, quản lý các hoạt động tình nguyện của thanh niên theo quy định tại Quyết định này;

   b) Tạo điều kiện cho các hoạt động tình nguyện của thanh niên trong phạm vi quản lý; có cơ chế huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

   c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện của thanh niên về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

   d) Quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên; huy động các nguồn lực trong xã hội bảo đảm cho hoạt động tình nguyện của thanh niên;

   đ) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 57/2015/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn