Trách nhiệm Đài Truyền hình Việt Nam trong thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 - 2030

Ngày hỏi:14/10/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030?

  • Căn cứ Quyết định 1320/QĐ-TTg năm 2019 có hiệu lực ngày 01/12/2019 quy định trách nhiệm bộ Đài Truyền hình Việt Nam trong việc thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia năm 2020 đến năm 2030 như sau:

   - Xây dựng và thực hiện các đề án truyền thông, quảng bá thuộc Chương trình.

   - Phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan truyền thông, quảng bá về Chương trình và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong và ngoài nước.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì trách nhiệm chính của Đài Truyền hình Việt nam là truyền thông, quảng bá chương trình đến tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn