Trình tự thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW

Ngày hỏi:10/10/2019

Đối với các công trình khoa học công nghệ được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW. Anh chị cho tôi hỏi: Trình tự thực hiện hoạt động xét tặng này được văn bản mới nhất của Bộ quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Trình tự thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW
   (ảnh minh họa)
  • Trình tự thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cấp TW được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2479/QĐ-BKHCN, cụ thể như sau:

   Bước 1: Tác giả công trình hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả công trình gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ tại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình hoặc Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả cư trú (nếu tác giả công trình không có cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý).

   Hồ sơ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nơi tác giả cư trú thành lập.

   Đối với tác giả là người nước ngoài có công trình nghiên cứu về Việt Nam, công trình phải được một tổ chức khoa học và công nghệ công lập có lĩnh vực hoạt động chuyên môn phù hợp với lĩnh vực của công trình đề xuất xét tặng giải thưởng với bộ ngành, địa phương quản lý (qua cơ quan chủ quản trực tiếp, nếu có) và Bộ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ tác giả công trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định và thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở sau khi có ý kiến đồng ý của cơ quan chủ quản và Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu đồng ý được chuyển đến xem xét tại cấp bộ, ngành, địa phương.

   Bước 2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.


   Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý được chuyển đến xem xét tại cấp Nhà nước.

   Bước 3: Xem xét, đánh giá Hồ sơ công trình tại cấp nhà nước thực hiện qua hai bước:

   - Bước 3.1: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ được xem xét, đánh giá tại các Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập; Các công trình đạt ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý được gửi để tiếp tục xem xét tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước.

   - Bước 3.2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng dự họp bỏ phiếu đồng ý được gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng Giải thưởng.

   Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Nước và trao tặng Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn