Trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

26/04/2022
Ông nội tôi hy sinh năm 1952, nhưng đến năm 2013 gia đình tôi mới được nhận Bằng Tổ quốc ghi công. Vậy, gia đình tôi có được nhận tiền trợ cấp không, nếu được thì mức hưởng như thế nào?
Đỗ Thị Liễu 
  • Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ) được hưởng trợ cấp ưu đãi như sau:

   - Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử

   - Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

   Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.

   - Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ.

   - Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần.

   Trường hợp ông nội của bà hy sinh năm 1952, được công nhận là liệt sĩ năm 2013, nếu còn thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo qui định nêu trên thì thời điểm hưởng theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

   Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày 1/1/2013;

   Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

   Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

   Mức trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân của một liệt sĩ từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/6/2013 là 1.110.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ); từ ngày 1/7/2013 trở đi là 1.220.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ).

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn