Chạy xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình bị phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:09/01/2020

Chạy xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình bị phạt bao nhiêu? Chạy xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình thì bị phạt bao nhiêu?

 • Chạy xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình bị phạt bao nhiêu?

  Tại Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, có quy định.

  Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  ...

  Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

  ....

  Như vậy, hành vi chạy xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình thì sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

  Chạy xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình thì bị phạt bao nhiêu?

  Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Điểm đ Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định:

  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  ...

  Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

  Như vậy, hành vi chạy xe ô tô không đi bên phải theo chiều đi của mình thì sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

  Ngoài ra trường hợp này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng theo Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định này.

  Điều khiển xe máy chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông xử phạt thế nào?

  Tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Điểm k Khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định:

  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  ...

  Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông.

  Như vậy, trường hợp điều khiển xe máy chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Trường hợp vi phạm này mà gây tai nạn giao thông còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn