Đã nhận biên bản xử phạt nhưng vẫn tiếp tục thực hiện thì sẽ bị xử phạt thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/03/2022

Đã nhận biên bản xử phạt nhưng vẫn tiếp tục thực hiện thì sẽ bị xử phạt thế nào? Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cơ quan thẩm quyền có được dùng vũ khí hay công cụ hỗ trợ không? Nhà tôi đang xây dựng trái phép và đã bị lập biên bản bởi cơ quan có thẩm quyền nhưng hiện giờ đang xây dang dỡ nên tôi vẫn muốn tiếp tục xây thì sẽ bị xử lý thế nào? 

  • Đã nhận biên bản xử phạt nhưng vẫn tiếp tục thực hiện thì sẽ bị xử phạt thế nào?

   Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định về việc lập biên bản vi phạm hành chính trong một số trường hợp cụ thể:

   a) Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập một biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc xử phạt đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền trong trường hợp nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng có quy định và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt;

   b) Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm;

   c) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm. Trường hợp giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khác nhau, thì người có thẩm quyền phải ghi rõ giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của từng cá nhân, tổ chức vi phạm;

   d) Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm, thì người có thẩm quyền có thể lập một hoặc nhiều biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức;

   đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần, thì người có thẩm quyền lập một biên bản vi phạm hành chính, trong đó ghi rõ từng hành vi vi phạm và từng lần vi phạm.

   Theo Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính như sau:

   Trong trường hợp cần ngăn chặn kịp thời vi phạm hành chính hoặc để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp sau đây theo thủ tục hành chính:

   1. Tạm giữ người;

   2. Áp giải người vi phạm;

   3. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề;

   4. Khám người;

   5. Khám phương tiện vận tải, đồ vật;

   6. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

   7. Quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

   8. Giao cho gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

   9. Truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn.

   Theo đó, tại Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về tình tiết tăng nặng như sau:

   1. Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

   a) Vi phạm hành chính có tổ chức;

   b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

   c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

   d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

   đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

   e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

   g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

   h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

   i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

   k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

   l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

   m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

   Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp của bạn. bạn đã bị lập biên bản những vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm trên thì cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi phạm của bạn được quy định phía trên. Trong trường hợp ra quyết định thì việc không thực hiện yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm sẽ bị xem là một tình tiết tăng nặng của bạn.

   Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn cơ quan thẩm quyền có được dùng vũ khí hay công cụ hỗ trợ không?

   Theo Điều 120 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính như sau:

   1. Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 đến 132 của Luật này, nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   2. Chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Chương II của Phần này.

   3. Người ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.

   4. Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, hành vi vi phạm trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để ngăn chặn và đảm bảo xử lý hành chính. Nhưng việc này sẽ tuân theo nguyên tắc và khi thật sự cấp thiết và phải thực hiện đúng quy định pháp luật.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn