Điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100?

Ngày hỏi:18/02/2020

Điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100? Điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm có bị tước giấy phép không?

  • Điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm bị phạt bao nhiêu theo nghị định 100?

   Theo quy định tại Khoản 2a Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:

   Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế (đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó), trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm m khoản 3 Điều 23, điểm q khoản 4 Điều 28 Nghị định này.

   Như vậy, nếu điều khiển xe ô tô mà không có đèn báo hãm thì sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

   Điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm có bị tước giấy phép không?

   Căn cứ Khoản 7a Điều 16 nghị định trên quy định:

   Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

   Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1; khoản 2; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 3; điểm d, điểm đ khoản 4 Điều này buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định.

   Như vậy, hành vi điều khiển xe ô tô không có đèn báo hãm sẽ không bị tước giấy phép lái xe theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn