Dùng hóa chất để đánh bắt thủy sản bị phạt hành chính như thế nào?

26/04/2022

Dùng hóa chất để đánh bắt thủy sản bị phạt hành chính như thế nào? Tàu cá Việt Nam treo Quốc kỳ sai cách bị phạt như thế nào? Tôi có dùng một số hóa chất để khai thác lượng nhỏ thủy sản thì bị phạt hành chính như thế nào? Tàu cá của tôi treo Quốc kỳ sai với quy định bị phạt như thế nào? Xin được giải đáp.

  • Dùng hóa chất để đánh bắt thủy sản bị phạt hành chính như thế nào?

   Căn cứ Điều 29 Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về tàng trữ, sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc để khai thác thủy sản như sau:

   1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ chất cấm, hóa chất cấm, chất độc trên tàu cá.

   2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

   3. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với trường hợp có Giấy phép khai thác thủy sản;

   b) Tịch thu chất cấm, hóa chất, hóa chất cấm, chất độc và thủy sản khai thác đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

   4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

   Theo đó, hành vi sử dụng hóa chất để đánh bắt thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng. Bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo như quy định trên.

   Tàu cá Việt Nam treo Quốc kỳ sai cách bị phạt như thế nào?

   Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về treo cờ quốc tịch và treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

   1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc treo không đúng quy định đối với tàu cá Việt Nam.

   2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không treo cờ quốc tịch, Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc treo không đúng quy định đối với tàu cá nước ngoài.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cờ quốc tịch theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

   Như vậy, hành vi tàu cá treo Quốc kỳ sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài ra còn buộc treo Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định đối với hành vi vi phạm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn