Không lập sổ trong hoạt động công chứng có bị phạt?

Ngày hỏi:06/09/2020

Cho tôi hỏi, nếu tổ chức hành nghề công chứng không lập sổ trong hoạt động công chứng thì bị phạt bao nhiêu ạ?

  • Theo Điểm d Khoản 2 Điều 16 Nghị định 82/2020/NĐ-CP thì phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

    Không lập sổ trong hoạt động công chứng theo quy định;"

    Như vậy, tổ chức hành nghề công chứng không lập sổ trong hoạt động công chứng thì bị phạt tiền tối đa 10 triệu đồng theo quy định mới nhất.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 16 Nghị định 82/2020/NĐ-CP Tải về
    đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn