Lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định phạt bao nhiêu?

Ngày hỏi:06/09/2020

Cho tôi hỏi trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định thì bị phạt bao nhiêu tiền?

  • Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng như sau:

    Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định;"

    Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, tổ chức hành nghề công chứng lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định thì bị phạt tiền tối đa 7 triệu đồng.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 16 Nghị định 82/2020/NĐ-CP Tải về
    đang tải....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn