Mức phạt đối với hành vi đưa chế phẩm diệt diệt khuẩn đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất

26/04/2022

Cho tôi hỏi mức phạt đối với hành vi của cơ sở sản xuất hóa chất đưa chế phẩm diệt diệt khuẩn đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất? Theo quy định mới.

  • Theo Khoản 3 Điều 38 Nghị định 71/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) quy định mức phạt đối với hành vi của cơ sở sản xuất hóa chất đưa chế phẩm diệt diệt khuẩn đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất, cụ thể như sau:

   *Hình phạt tiền:

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra đến dưới 05 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 05 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 20 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 20 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 100 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 100 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 300 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 300 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 500 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 500 kilôgam (hoặc lít) đến dưới 1.000 kilôgam (hoặc lít);

   - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp sản xuất mỗi chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn mà tổng khối lượng thành phẩm được sản xuất ra từ 1.000 kilôgam (hoặc lít) trở lên.

   *Hình phạt bổ sung:

   => Đình chỉ hoạt động sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế từ 03 tháng đến 06 tháng.

   *Biện pháp khắc phục hậu quả:

   - Buộc thu hồi chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

   - Buộc tiêu hủy chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

   Trên đây là mức phạt đối với hành vi của cơ sở sản xuất hóa chất đưa chế phẩm diệt diệt khuẩn đã quá thời hạn sử dụng vào sản xuất.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn