Người bị trục xuất có được phép có phiên dịch viên khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Người bị trục xuất có được phép có phiên dịch viên khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền không? Hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất gồm những nội dung nào?

Tôi hiện đang tìm hiểu về chủ đề người bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước ta và có thắc mắc là khi bị trục xuất thì người bị trục xuất có được phép có phiên dịch viên khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền không? Hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất gồm những nội dung nào?

Mong anh chị tư vấn giải đáp giúp tôi. Tôi cảm ơn.

  • 1. Người bị trục xuất có được phép có phiên dịch viên khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 142/2021/NĐ-CP về quyền của người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, theo đó:

   1. Người bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất có quyền:

   a) Được biết lý do bị trục xuất, nhận quyết định trục xuất chậm nhất 48 giờ trước khi thi hành;

   b) Được yêu cầu có người phiên dịch khi làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền;

   c) Được thực hiện các chế độ quy định tại Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 quy định về tổ chức và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh;

   d) Được mang theo tài sản hợp pháp của mình ra khỏi lãnh thổ Việt Nam;

   đ) Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

   Theo đó, đối chiếu quy định trên thì khi người bị trục xuất có yêu cầu về người phiên dịch khi làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền thì sẽ được phép có phiên dịch viên cho mình.

   2. Hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất gồm những nội dung nào?

   Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 142/2021/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, cụ thể như sau:

   2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ vi phạm, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Hồ sơ gồm có:

   a) Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

   b) Biên bản vi phạm hành chính của người bị đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

   c) Tài liệu, chứng cứ về vi phạm hành chính;

   d) Tài liệu về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đã bị áp dụng (đối với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm);

   đ) Văn bản đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

   Như vậy, áp dụng quy định trên thì hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất sẽ bao gồm những nội dung trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn