Nhập khẩu hóa chất Bảng 1 không có Giấy phép nhập khẩu xử phạt bao nhiêu?

26/04/2022

Từ năm 2019 thì cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu thì xử phạt bao nhiêu? Mong nhận phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 71/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) mức phạt đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu, cụ thẻ như sau:

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị dưới 20.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

   - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hóa chất vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Ngoài ra, còn buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất hóa chất.

   Trên đây là mức phạt đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu hóa chất Bảng 1 mà không có Giấy phép nhập khẩu.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn