Pha chế bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử lý như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/08/2022

Pha chế bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử lý như thế nào? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng là gì?

Trong tình hình giá xăng lên xuống thất thường và không ít các doanh nghiệp, tổ chức tự ý pha chế để bán xăng dầu thì hành vi tự ý pha chế bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp theo quy định pháp luật thì mức xử phạt với hành vi này như thế nào? Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng là gì?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Pha chế bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử lý như thế nào?

   Căn cứ Điều 29 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 44 Điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP về vi phạm quy định trong pha chế xăng dầu, theo đó:

   1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

   a) Pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế;

   b) Pha chế xăng dầu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận;

   c) Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu đã hết hiệu lực;

   d) Sử dụng phụ gia không thông dụng và các chế phẩm để pha chế xăng dầu khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền;

   đ) Pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải là nơi sản xuất, xưởng pha chế được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu;

   2. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

   b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và đ khoản 1 Điều này.

   Theo quy định trên thì khi doanh nghiệp, tổ chức tự ý pha chế xăng dầu thì có thể bị xử phạt tiền từ 40.000.000 đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu từ 01 tháng đến 06 tháng và bị tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm tại quy định trên.

   2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng là gì?

   Tại Mục 5 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2015/BKHCN về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng gồm:

   5.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu và nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng với nội dung không được trái với Quy chuẩn kỹ thuật này, đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này và tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

   5.2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, pha chế xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

   Tổ chức, cá nhân nhập khẩu xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

   5.3. Tổ chức, cá nhân phân phối và bán lẻ xăng không chì, xăng E5, xăng E10, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5, etanol nhiên liệu và nhiên liệu điêzen sinh học gốc phải đảm bảo chất lượng phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này.

   5.4. Tại các trạm hoặc cửa hàng kinh doanh nhiên liệu hoặc phương tiện phân phối, bán lẻ khác phải ghi rõ loại xăng và/hoặc nhiên liệu điêzen với các thông tin sau:

   - Đối với xăng không chì: trị số octan và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải;

   - Đối với xăng sinh học: trị số octan, tỷ lệ etanol nhiên liệu được phối trộn và mức tiêu chuẩn nhiên liệu phù hợp với mức tiêu chuẩn khí thải;

   - Đối với nhiên liệu điêzen: ký hiệu nhiên liệu điêzen, hàm lượng lưu huỳnh;

   - Đối với nhiên liệu điêzen B5: ký hiệu nhiên liệu điêzen, ký hiệu B5 và hàm lượng lưu huỳnh.

   Như vậy, khi tổ chức, cá nhân thực hiện quá trình sản xuất, pha chế và nhập khẩu xăng phải tuân theo các trách nhiệm nêu trên.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn