Tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi có thể xin cấp lại không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 11/03/2022

Tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có thể xin cấp lại? Cơ quan nào cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi? Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất của doanh nghiệp tôi bị tẩy xóa một số chỗ tôi muốn hỏi là việc này sẽ bị phạt thế nào?Có thể xin cấp lại không?

  • Tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có thể xin cấp lại?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:

   Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi được cấp lại trong trường hợp sau đây:

   a) Bị mất, hư hỏng;

   b) Thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

   Bên cạnh đó tại Khoản 3 Điều này quy định về việc giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

   a) Bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi;

   b) Cơ sở không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật này;

   c) Cơ sở có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì chỉ có hai trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trường hợp tẩy xóa giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi theo Khoản 3 Điều 39.

   Cơ quan nào cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi?

   Bên cạnh đó tại Điều 39 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi như sau:

   a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi đối với cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung;

   b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì tùy vào cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi mà cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận sẽ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hay Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn