Thời hiệu xử phạt hành chính trong kế toán là bao nhiêu năm?

26/04/2022

Tôi muốn biết về trường hợp có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán cách đây 4 năm thì bây giờ còn thời hiệu xử lý không? 

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

   - Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:

   + Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

   + Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế;

   - Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được quy định như sau:

   + Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

   + Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

   Như vậy, trong lĩnh vực kế toán thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm theo quy định trên.

   Do đó trường hợp của bạn có hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế toán cách đây 4 năm đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn