Xử lý số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định xử phạt hành chính đính chính có được trả lại tiền thừa hay không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/03/2023

Xin hỏi có được trả lại tiền thừa khi số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính hay không? - Câu hỏi của Minh Tân (Nam Định).

  • Xử lý số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định xử phạt hành chính có được trả lại tiền thừa hay không?

   Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư 18/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 05/05/2023) quy định xử lý số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính có được trả lại tiền thừa như sau:

   Cách tính và thực hiện bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch
   ...
   2. Xử lý số tiền nộp phạt chênh lệch
   Trường hợp số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới lớn hơn số tiền nộp phạt mà cá nhân, tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước (B>A) thì cá nhân, tổ chức vi phạm nộp số tiền phạt còn thiếu theo thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước quy định tại Điều 4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
   Trường hợp số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc quyết định mới nhỏ hơn số tiền nộp phạt mà cá nhân, tổ chức vi phạm đã nộp vào ngân sách nhà nước (B
   ...

   Như vậy, số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định đính chính có được trả lại tiền thừa thì cá nhân, tổ chức vi phạm được hoàn trả số tiền phạt nộp thừa.

   (Hình từ Internet)

   Thời điểm hoàn trả số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định xử phạt hành chính đính là khi nào?

   Theo Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 05/05/2023) về việc hoàn trả số tiền phạt vi phạm hành chính có quy định như sau:

   Hoàn trả tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
   1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Cá nhân có quyền tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
   2. Cá nhân, tổ chức tại khoản 1 Điều này được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
   Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Quyết định của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
   ...

   Theo đó, cá nhân, tổ chức được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

   Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hoàn trả số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định xử phạt hành chính đính như thế nào?

   Tại Điều 15 Thông tư 18/2023/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 05/05/2023) quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị hoàn trả số tiền nộp phạt lớn hơn số tiền nộp phạt tại quyết định xử phạt hành chính đính như sau:

   - Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền phạt theo đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền, đảm bảo hạch toán đầy đủ, kịp thời và quản lý chặt chẽ số tiền thu phạt vi phạm hành chính.

   Định kỳ hàng tháng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm gửi cho cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt bảng kê thu tiền phạt chi tiết trong đó có tiền chậm nộp (nếu có) theo từng cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt để đối chiếu.

   - Sau khi nhận được bảng kê thu tiền phạt chi tiết do Kho bạc Nhà nước gửi, cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt có trách nhiệm đối chiếu về số liệu thu tiền phạt, theo dõi, kiểm tra việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp (nếu có) của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

   Trường hợp phát sinh số liệu thu tiền phạt không khớp đúng, cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước để xử lý theo quy định.

   - Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt thống nhất trong phạm vi cả nước. Cục Thuế chịu trách nhiệm đặt in, thông báo phát hành biên lai thu tiền phạt theo quy định. Cục Thuế, Chi cục Thuế cấp biên lai thu tiền phạt theo quy định.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 18/2023/TT-BTC Tải về
  • Điều 7 Thông tư 18/2023/TT-BTC Tải về
  • Điều 15 Thông tư 18/2023/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn