Xử phạt hành vi khai thác thủy sản trong danh mục cấm

26/04/2022

Tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác bị xử phạt như thế nào?

    • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác bị xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 2.000.000 đ đến 4.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản dưới 20 kg. b) Phạt tiền từ 6.000.000 đ đến 8.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 20 kg đến dưới 50 kg. c) Phạt tiền từ 8.000.000 đ đến 12.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 50 kg đến dưới 100 kg. d) Phạt tiền từ 12.000.000 đ đến 20.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 300 kg. đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đ đến 30.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản từ 300 kg đến dưới 500 kg. e) Phạt tiền từ 30.000.000 đ đến 40.000.000 đ nếu khối lượng thủy sản trên 500 kg. Bên cạnh hình thức xử phạt chính, các trường hợp trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: Buộc thả số thủy sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn