Xuất bản, lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện không đúng địa giới hành chính theo quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi:19/02/2020

Tôi cần sự hỗ trợ: Hành vi xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện không đúng địa giới hành chính theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Khi bị phát hiện sẽ xử phạt bao nhiêu đối với hành vi này? Có yêu cầu khắc phục hậu quả hay không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1, Khoản 5a Điều 11 Nghị định 18/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sau:

   Xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện không đúng địa giới hành chính theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ

   - Biện pháp khắc phục hậu quả:

   Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn