04 Nguyên tắc quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng

Ngày hỏi:25/07/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy dịnh về quản lý xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi thì nguyên tắc quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • 04 Nguyên tắc quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì nguyên tắc quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng như sau:

   - Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được hiệu quả dự án;

   - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   - Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư và các tác động của dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an ninh.

   Trên đây là thì nguyên tắc quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn