Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có quyền và nghĩa vụ gì?

26/04/2022

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có quyền và nghĩa vụ gì? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. XIn cảm ơn!

  • Căn cứ theo Điều 69 Luật Xây dựng 2014 thì quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau:

   - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau:

   + Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

   + Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

   + Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận.

   - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

   + Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

   + Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

   + Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án;

   + Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;

   + Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bạn có thể timg hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Xây dựng 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn