Ban quản trị nhà chung cư cần bao nhiêu thành viên?

26/04/2022

Thông tư 02/2016/TT-BXD ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định số lượng Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư từ 6 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 3 đến 5 thành viên. Khu chung cư tôi ở gồm 8 tòa nhà, nếu lấy mức thấp nhất là 3 thành viên/tòa nhà thì BQT cụm nhà sẽ là 24 người. Với số lượng thành viên nhiều thế sẽ là một bộ máy cồng kềnh, tốn chi phí mà chưa chắc hoạt động đã hiệu quả. Có cách nào để giảm bớt số thành viên BQT chung cư không? Trần Đại Thanh (quận Hà Đông)

  • Theo Khoản 1, Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định số lượng, thành phần BQT nhà chung cư gồm:
   1. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:
   a) Đối với BQT của tòa nhà chung cư thì có số lượng từ 3 đến 5 thành viên;
   b) Đối với BQT của cụm nhà chung cư thì có số lượng từ 6 đến 25 thành viên, trong đó mỗi tòa nhà trong cụm có số lượng từ 3 đến 5 thành viên.

   Tuy nhiên, sau đó Bộ Xây dựng có thêm Thông tư số 28/2016/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư được sửa đổi tại Khoản 7, Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BXD như sau:
   “1. Số lượng thành viên BQT nhà chung cư, cụm nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư quyết định theo nguyên tắc sau đây:
   a) Đối với một tòa nhà chỉ có một khối nhà (block) thì có tối thiểu 3 thành viên BQT; trường hợp một tòa nhà có nhiều khối nhà (block) có chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà (block) có tối thiểu 1 thành viên BQT;
   b) Đối với một cụm nhà chung cư thì có số lượng tối thiểu 6 thành viên BQT”.

   Như vậy, Thông tư 28/2016/TT-BXD chỉ quy định số lượng tối thiểu thành viên BQT mà không quy định số lượng tối đa như Thông tư 02/2016/TT-BXD nên tùy tính chất mỗi khu chung cư cũng như kết quả họp bàn tại hội nghị nhà chung cư mà cư dân có thể quyết định số lượng thành viên BQT phù hợp cho công tác quản lý, điều hành.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn