Ban quản trị nhà chung cư được nhận thù lao bằng lương tối thiểu vùng?

26/04/2022

Vừa rồi tôi có đi họp hội nghị nhà chung cư và có thảo luận về việc trả tiền thù lao cho các thành viên trong ban quản trị. Và thống nhất là nhận bằng lương tối thiểu vùng. Như vậy thì có đúng không? Có quy định nào cụ thể không vậy?

  • Ban quản trị nhà chung cư được nhận thù lao bằng lương tối thiểu vùng?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 8 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD (sửa đổi Khoản 7 Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD) quy định về mức thù lao của thành viên ban quản trị nhà chung cư như sau:

   Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị nhà chung cư do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. Hội nghị nhà chung cư có thể tham khảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước để xem xét, quyết định về mức thù lao tương xứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương, trừ trường hợp thành viên Ban quản trị từ chối nhận thù lao.

   Trường hợp nhà chung cư có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì chủ sở hữu, người đang sử dụng nhà chung cư có trách nhiệm đóng thù lao qua đơn vị này để chi trả cho các thành viên Ban quản trị; khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. Nếu nhà chung cư không có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này thì thù lao này do Ban quản trị nhà chung cư thu và chi trả cho từng thành viên.

   Theo đó, việc quyết định mức thù lao của thành viên ban quản trị có thể tham khảo mức lương tối thiểu vùng, chứ không bắt buộc phải bằng lương tối thiểu vùng. Mức thù lao cụ thể bao nhiêu sẽ được xem xét tương xứng với trách nhiệm, nghĩa vụ của các thành viên Ban quản trị trên cơ sở điều kiện cụ thể của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư và từng địa phương.

   Do đó, trường hợp của bạn nếu đã xem xét các điều kiện rồi thống nhất quyết định thù lao của thành viên bằng lương tối thiểu vùng thì cũng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn