Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Ngày hỏi:17/07/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới thì việc báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng được quy định như thế nào? 

  • Báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 02/2019/TT-BXD (có hiệu lực ngày 15/8/2019) thì báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng như sau:

   1. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm các nội dung sau:

   - Tình hình thực hiện quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng;

   - Hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng;

   - Tình hình sử dụng vật liệu xây không nung tại địa phương;

   - Tình hình xóa bỏ các lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công tại địa phương;

   - Đề xuất các chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường

   - Các số liệu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng theo Mẫu số 06.

   2. Chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hằng năm, các Bộ, ngành báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình sử dụng vật liệu xây của Bộ, ngành mình theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về báo cáo về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn