Biên bản họp hội nghị nhà chung cư có cần phải có chữ ký của các chủ sở hữu căn hộ không?

26/04/2022

Xin chào, tôi đang hỏi về việc ký xác nhận vào biên bản họp hội nghị nhà chung cư lần đầu cần có những bên nào? Trong trường hợp phường là bên đứng ra tổ chức hội nghị thì có cần chữ kí của các chủ sở hữu tham gia không?

 

  • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư có cần phải có chữ ký của các chủ sở hữu căn hộ không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 4 Điều 16 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư như sau:

   Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư.

   => Như vậy trong biên bản cuộc họp chỉ nhất thiết cần có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà chung cư. => Trong biên bản cuộc họp không cần chữ ký của các chủ sở hữu.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn