Bộ câu hỏi sát hạch cấp CCHN kiến trúc gồm có nội dung nào?

Ngày hỏi:11/08/2020

Sang năm 2021 mình định tham gia kì thi sát hành cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, mình muốn tìm hiểu quy định mới nhất về nội dung của bộ câu hỏi sát hạch? Mong các bạn giúp đỡ.

 • Khoản 2 Điều 25 Nghị định 85/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 07/09/2020) quy định về nội dung Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như sau:

  Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100 phải phù hợp với khoản 2 Điều 26 Luật Kiến trúc, bao gồm:

  - 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp với số điểm tối đa là 40;

  - 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật với số điểm tối đa là 20;

  - 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn với số điểm tối đa là 20;

  - 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề với số điểm tối đa là 20.

  Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn