Các dụng cụ bảo hiểm phải có khi thi công công trình trên mặt nước

Ngày hỏi:15/02/2017

Các dụng cụ bảo hiểm phải có khi thi công công trình trên mặt nước là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Dũng, đang sinh sống tại Phú Yên. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi các dụng cụ bảo hiểm phải có khi thi công công trình trên mặt nước được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Xin cám ơn. (Minh Dũng_091***)

  • Các dụng cụ bảo hiểm phải có khi thi công công trình trên mặt nước được quy định cụ thể tại Tiểu mục 2.24.1.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng, theo đó, phải có biện pháp về an toàn, khi thi công trên mặt nước hoặc ở gần mặt nước với yêu cầu về các dụng cụ bảo hiểm sau:

   - Hàng rào bảo vệ, lưới an toàn, dây bảo hiểm;

   - Phao cứu sinh, áo cứu sinh và thuyền cứu sinh (hoặc môtô);

   - Phòng chống các mối nguy hiểm khác như các loài bò sát (sống ở gần mặt nước) và các động vật khác.

   Trên đây là tư vấn về các dụng cụ bảo hiểm phải có khi thi công công trình trên mặt nước. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2014/BXD về An toàn trong xây dựng.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn