Chi phí ban quản lý dự án

26/04/2022
Tôi được giao nhiệm vụ duyệt dự toán bổ sung chi phí ban quản lý dự án cho một dự án loại A. Dự án này đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, thời gian dự án bắt đầu năm 1999 và kết thúc năm 2004 với tổng mức đầu tư là 516tỷ . Dự án này được Thủ tướng Chính phủ giao quyền cho UNBD thành phố triển khai theo quy định của Nhà nước. Năm 2002, UBND thành phố duyệt chi phí ban quản lý dự án là 4,4tỷ VNĐ theo thông tư 09/2000/TT - BXD và quyết định số 15/2001/QĐ - BXD. Do tình hình thi công thực tế, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài đến hết năm 2007. Do thời gian dự án kéo dài và do biến động giá cả, UBND thành phố đã duyệt lại Tổng mức đầu tư là 721tỷ VNĐ trong đó chi phí xây lắp là 465tỷ, chi phí thiết bị là 25tỷ, còn lại là chi khác trong đó ghi rõ chi phí ban quản lý là 4,4tỷ. Căn cứ kế hoạch vốn hàng năm và dự toán chi phí BQL hàng năm do BQL lập, Sở TC duyệt chi phí BQL hàng năm từ năm 1999 đến 2008, tổng chi phí BQL do Sở TC duyệt đến hết năm 2008 là 5,5tỷ VNĐ. Trên thực tế, chi phí BQL dự án thực chi đến cuối năm 2007 là 5,5 tỷ VNĐ. Như vậy là chi phí BQL dự án thực tế đã vượt Dự toán chi phí BQL dự án được duyệt năm 2002 và duyệt lại năm 2006. Toàn bộ chi phí Ban quản lý dự án này hiện nay chưa được quyết toán một lần nào. Căn cứ theo thông tư 33/TT BTC thì đối với dự án Nhóm A thời gian quyết toán và kiểm toán là 27 tháng. Căn cứ theo công văn 1751/CV - BXD của Bộ XD về định mức chi phí BQL dự án, chi phí BQL dự án tính theo Tổng dự toán mới được duyệt áp dụng cho dự án hạ tầng kỹ thuật là 5,4tỷ VNĐ. Vậy tôi xin hỏi Bộ Xây dựng trường hợp trên xử lý theo hướng nào? Cách xử lý ra sao? Nếu được duyệt Chi phí BQL thì cấp nào được duyệt? Cách thức áp dụng tỷ lệ chi phí Ban quản lý dự án?
    • Dự án của bạn có thời gian xây dựng quá dài, qua nhiều thời ký đã thay đổi về cơ chế chính sách do vậy việc xác định chi phí quản lý dự án sẽ do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời ký.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn