Chi phí khác của dự án

26/04/2022
Tôi chưa rõ một số vấn đề về chi phí kiến thiết cơ bản khác trong xây dựng cơ bản. Hiện nay tôi có một số dự án XDCB đã được thẩm định phê duyệt tháng 10/2007 và sang năm 2008 mới được thực hiện dự án. Trong thời gian thực hiện dự án các dự án đã được điều chỉnh theo Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 và Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Do đó kinh phí dự án có sự tăng lên trong quá trình điều chỉnh dự án đã được các đơn vị có chức năng thẩm định phê duyệt, đơn vị đã phải trả các cơ quan này lệ phí thẩm định theo luật hiện hành. Vậy xin hỏi phần thu lệ phí thẩm định các dự án bổ xung, cũng như các khoản chi phí khác phát sinh thêm như (Bảo hiểm xây dựng công trình, Giám sát thi công...) có được tính theo dự toán bổ sung hay không?
    • Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hướng đẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Các khoản mục chi phí thẩm định dự toán bổ sung, dự toán chi phí bảo hiểm, giám sát được tính bổ sung vào tổng mức đầu tư của dự án. Riêng đối với các công việc đã ký hợp đồng thì việc thanh toán thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định của nhà nước có liên quan.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn