Chi phí khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào?

26/04/2022

Chi phí khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thanh Hiền. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm các chi phí nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập chân thành cảm ơn!

  • Chi phí khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng gồm các chi phí quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

   - Rà phá bom mìn, vật nổ;

   - Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

   - Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;

   - Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

   - Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng Mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

   - Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm Mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);

   - Các Khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định;

   - Hạng Mục chung gồm các Khoản Mục chi phí tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Thông tư này;

   - Các chi phí thực hiện các công việc khác.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về những khoản chi phí khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Thông tư 06/2016/TT-BXD.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn