Chi phí tư vấn giám sát

26/04/2022
Năm 2006, Công ty tôi ký HĐ tư vấn giám sát hạng mục Đập đất với Đơn vị tư vấn, dự án đang triển khai có sử dụng vốn hổ trợ phát triển của Chính phủ, nội dung tính toán căn cứ theo: + Quyết định 10/2005/QĐ-BAD ngày 10/04/2005 của Bộ Xây dựng; + Giá trị dự toán lấy theo QĐ phê duyệt năm 2006 của HĐQT công ty; Xin được hỏi: 1. Dự án trên sử dụng vốn nhà nước, thì việc thay đổi cách tính do kéo dài tiến độ so với HĐ trước đây đã ký (Chuyển qua lập dự toán chi phí) có sai quy định không? 2. Việc điều chỉnh giá trị hợp đồng áp dụng định mức theo từng giai đoạn theo các Văn bản QĐ10/2005/QĐ-BXD và Văn bản 1751/BXD-VP tương ứng với giá trị dự toán phê duyệt cuối cùng có sai quy định không?, việc tính đúng sẽ như thế nào?
  • Theo quy định tại Mục 12 Phần I (Quy định áp dụng) của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, trường hợp thời gian giám sát thi công xây dựng công trình bị kéo dài so với quy định thì chi phí tư vấn giám sát được bổ sung thêm chi phí tương ứng với thời gian bị kéo dài. Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định chi phí bổ sung này.

   Chi phí bổ sung do thời gian giám sát thi công xây dựng công trình kéo dài có thể được xác định bằng công thức tính toán chi phí bổ sung hoặc lập dự toán chi phí bổ sung.

   Việc sử dụng phương pháp tính toán chi phí bổ sung cũng như quyết định giá trị chi phí bổ sung do kéo dài thời gian giám sát thi công xây dựng công trình phải được Người quyết định đầu xem xét quyết định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn