Có cần phải thiết kế 02 lối ra thoát nạn cho các phòng học trường tiểu học?

26/04/2022

Theo quy định tại QCVN 06:2010/BXD có quy định các gian phòng trên 50 người phải thiết kế không ít hơn 02 lối ra thoát nạn. Vậy khi thiết kế Trường Tiểu học, mỗi lớp học có số học sinh tối đa là 36 người, có cần phải thiết kế 02 lối ra thoát nạn cho các phòng học như trên không?

  • Tại điều 1.1.3 của QCVN 06/2010/BXD quy định:

   “Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.

   Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam trong việc áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài về phòng cháy chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

   Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, nếu có các quy định, yêu cầu kỹ thuật thấp hơn về mức độ an toàn cháy so với những quy định và yêu cầu của Quy chuẩn này, thì áp dụng theo Quy chuẩn này”.

   Căn cứ quy định tại Điều 5.2.7 của TCVN 8793:2011 - Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế có quy định: “Phòng học phải thiết kế có hai cửa ra vào, một cửa bố trí ở đầu lớp, một cửa bố trí ở cuối lớp”.

   Như vậy, khi thiết kế Trường Tiểu học, thì các gian phòng học, kể các khi số học sinh dưới 50 người nhưng vẫn phải đảm bảo không ít hơn hai lối ra thoát nạn theo quy định của TCVN 8793:2011.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn