Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I được làm giám sát trưởng công trình nào?

26/04/2022

Tôi mới được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I về giám sát công tác xây dựng công trình giao thông. Vậy cho tôi hỏi tôi có được giám sát trưởng các công trình cấp thấp hơn không?

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thay thế Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định phạm vi hoạt động đối với chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng như sau:

   - Hạng I: Được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   - Hạng II: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp II trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   - Hạng III: Được làm giám sát trưởng công trình từ cấp III trở xuống; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

   => Như vậy, căn cứ các quy định trên thì khi bạn đã được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I thì sẽ được làm giám sát trưởng của tất cả các công trình cùng loại, có nghĩa là bạn sẽ được làm giám sát trưởng của các công trình cấp I, cấp II hoặc cấp III.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn