Có phải ký phụ lục hợp đồng khi thanh toán hợp đồng xây dựng?

26/04/2022

Công ty tôi có ký kết một hợp đồng xây dựng, theo đó hợp đồng bao gồm 3 giai đoạn, xong giai đoạn nào sẽ thực hiện thanh toán theo giai đoạn đó. Cho hỏi khi thanh toán giai đoạn 1 hai bên có phải ký phụ lục hợp đồng không?

  • Căn cứ Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định thanh toán hợp đồng xây dựng như sau:

   - Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

   - Các bên thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.

   - Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì công ty có thỏa thuận về việc thanh toán hợp đồng xây dựng thành 03 giai đoạn. Do đó, khi thanh toán sẽ thực hiện theo hợp đồng xây dựng đã thỏa thuận mà không phải ký thêm phụ lục hợp đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn