Công việc phát sinh ngoài hợp đồng thì có được nghiệm thu?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/11/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì khối lượng thi công phát sinh ngoài hợp đồng đã ký kết thì khối lượng đó được nghiệm thu?

  • Tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng, có quy định:

   Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành:

   - Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

   - Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời điểm nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải đúng với quy định của pháp luật và được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

   - Các bên chỉ được nghiệm thu, bàn giao các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

   - Đối với những công việc theo yêu cầu phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua các công việc khác, bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu để nghiệm thu theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

   - Đối với các sản phẩm sai sót (chưa bảo đảm yêu cầu của hợp đồng) thì phải được sửa chữa, trường hợp không sửa chữa được thì phải loại bỏ. Bên nào gây ra sai sót thì bên đó phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến sửa chữa, kiểm định lại và các chi phí khác liên quan đến việc khắc phục sai sót, cũng như tiến độ thực hiện hợp đồng.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với những công việc phát sinh ngoài hợp đồng có được nghiệm thu, thanh khoản hay không thì còn tùy thuộc vào việc các bên thỏa thuận với nhau như thế nào trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuần về vấn đề phát sinh thêm thì có thể căn cứ vào thỏa thuận hiện tại để thực hiện việc nghiệm thu.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn