Để được đánh giá là đạt yêu cầu khóa học đào tạo môi giới bất động sản cần bao nhiêu điểm?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/02/2023

Xin hỏi bao nhiêu điểm mới đạt yêu cầu khóa học cho học viên đào tạo môi giới bất động sản? - Câu hỏi của Thanh Hùng (Hà Nội).

  • Để được đánh giá là đạt yêu cầu khóa học đào tạo môi giới bất động sản cần bao nhiêu điểm?

   Căn cứ khoản 2 Điều 22 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về việc đánh giá kết quả học tập và xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên đào tạo môi giới bất động sản như sau:

   Đánh giá kết quả học tập và xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

   1. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng để điều hành công tác tổ chức, đánh giá kết quả kiểm tra, xếp loại cuối khóa và xét cấp giấy chứng nhận cho học viên.

   2. Học viên có điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch từ 70 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 100) thì được đánh giá là đạt yêu cầu.

   ...

   Theo đó, học viên có điểm trung bình của tất cả các bài kiểm tra, báo cáo thu hoạch từ 70 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 100) thì được đánh giá là đạt yêu cầu khóa học khóa học đào tạo môi giới bất động sản.

   (Hình từ Internet)

   Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo môi giới bất động sản có những thành phần gì?

   Theo khoản 3 Điều 22 Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định về thành phần của Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo môi giới bất động sản như sau:

   Đánh giá kết quả học tập và xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

   ...

   3. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học gồm:

   a) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10a của Thông tư này);

   b) Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về điều hành sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10b của Thông tư này).

   Học viên học và kiểm tra phần nào được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phần đó.

   Theo đó, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đào tạo môi giới bất động sản có:

   - Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10a của Thông tư này);

   - Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về điều hành sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu tại Phụ lục 10b của Thông tư này).

   Ngoài ra, học viên học và kiểm tra phần nào được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phần đó.

   Học viên đào tạo môi giới bất động sản có được tham gia thực hành tại văn phòng môi giới hay không?

   Tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Thông tư 11/2015/TT-BXD được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD quy định như sau:

   Tổ chức đào tạo

   1. Khi tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo phải thực hiện các quy định như sau:

   a) Thông báo tuyển sinh, trong đó nêu rõ lĩnh vực đào tạo, yêu cầu đối với học viên, chương trình và nội dung khóa bồi dưỡng, thời gian, địa điểm, kinh phí và các thông tin cần thiết khác;

   b) Phổ biến quy chế đào tạo và cung cấp đầy đủ tài liệu của khóa học cho học viên trong ngày khai giảng;

   c) Tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình đảm bảo về nội dung và thời lượng. Đảm bảo giảng viên lên lớp đúng như danh sách đã đăng ký. Tổ chức kiểm soát thời gian học của học viên bằng hình thức điểm danh từng ngày có xác nhận của giảng viên, trường hợp học viên nghỉ quá 20% số tiết học đối với từng chuyên đề thì phải học lại chuyên đề đó mới được tham gia kiểm tra cuối khóa;

   d) Tổ chức kiểm tra, đánh giá và xếp loại kết quả học tập để cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên.

   Trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên thực hành tại văn phòng môi giới, sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đủ thời lượng theo quy định; sau khi thực hành, học viên có trách nhiệm viết bài thu hoạch. Chỉ những học viên tham gia đủ số tiết học theo quy định, tham gia đủ thời gian thực hành và có bài viết thu hoạch mới được kiểm tra cuối khóa; cán bộ chấm bài kiểm tra phải là giảng viên có trong danh sách giảng dạy đã đăng ký với cơ sở đào tạo. Nội dung kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình đào tạo do thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt.

   đ) Lấy ý kiến đóng góp của học viên về khóa học.

   2. Các khóa đào tạo phải được tổ chức tập trung, đảm bảo đủ thời gian, nội dung theo quy định của chương trình khung được ban hành theo Thông tư này. Khuyến khích cơ sở đào tạo mở rộng nội dung của từng chuyên đề và bổ sung thêm các chuyên đề nâng cao cho khóa học.

   3. Số lượng học viên không được quá 100 học viên cho 01 lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập.

   4. Mức thu học phí và việc quản lý, sử dụng học phí do cơ sở đào tạo quyết định trên cơ sở đảm bảo bù đắp được chi phí hợp lý của khóa học và đúng quy định pháp luật.

   Theo quy định trên, trước khi tổ chức kiểm tra cuối khóa, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho học viên đào tạo môi giới bất động sản thực hành tại văn phòng môi giới.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 22 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 21 Thông tư 11/2015/TT-BXD Tải về
  • Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn