Để được xây dựng mới và cải tạo lại đường ngang cần phải thực hiện các trình tự thủ tục nào?

26/04/2022

Để được xây dựng mới và cải tạo lại đường ngang cần phải thực hiện các trình tự thủ tục nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một nhân viên văn phòng làm việc tại một cơ quan nhà nước, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, để mở mới hoặc cải tạo đường ngang thì cần thực hiện theo trình tự thủ tục như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn. Chân thành cảm ơn!

Minh Thư (minhthu***@gmail.com)

  • Trình tự thủ tục về việc xây dựng mới và cải tạo nâng cấp đường ngang được quy định tại Điều 44 Thông tư 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành như sau:

   1. Tổ chức là chủ đầu tư dự án có nhu cầu xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang trên đường sắt quốc gia và đường ngang chuyên dùng liên quan đến quốc lộ lập hồ sơ đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác đến Bộ Giao thông vận tải để được xem xét chấp thuận về chủ trương. Hồ sơ bao gồm:

   a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này;

   b) Bình đồ khu vực dự kiến xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang.

   2. Số lượng hồ sơ là 01 bộ.

   3. Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giao thông vận tải phải có thông báo bằng văn bản hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ.

   4. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư này. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Trong quá trình giải quyết thủ tục, Bộ Giao thông vận tải có thể lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường ngang (nếu cần thiết).

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự thủ tục để xây dựng cải tạo đường ngang. Để hiểu rõ hơn và chi tiết vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 62/2015/TT-BGTVT.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn