Địa chính có xuống xác thực khi có yêu cầu xin phép sửa chữa nhà ở không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/12/2019

Các bạn giúp tôi giải đáp thắc mắc sau: Khi xin phép cấp phép xây dựng sửa chữa nhà ở thì bên địa chính họ có xuống nhà ở của mình để kiểm tra, xác minh tình trạng nhà ở hay không? Và thời điểm họ xuống là khi nào?

  • Địa chính có xuống xác thực khi có yêu cầu xin phép sửa chữa nhà ở không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 12 Thông tư 15/2016/TT-BXD quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, trong đó hồ sơ bao gồm:

   1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

   2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

   3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

   4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

   Theo quy định trên thì hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa nhà phải có Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa đã được phê duyệt và ảnh chụp (10 x 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa.

   Đồng thời, căn cứ quy định Khoản 7, Khoản 9 Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC quy định nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai như sau:

   7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
   ...
   9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   => Như vậy, bạn phải gửi đơn yêu cầu tới Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở để họ tới kiểm tra xác nhận sơ đồ nhà ở của bạn để bổ sung vào hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sửa chữa nhà ở.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn