Điều chỉnh thiết kế xây dựng đối với dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

26/04/2022
UBND thị xã Thuận An có phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có giá trị khoảng 600 triệu đồng, tuy nhiên qua quá trình thi công, không thể thi công theo thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt do sai sót trong quá trình khảo sát thiết kế. Nếu điều chỉnh thiết kế sẽ giảm tổng mức đầu tư. Nguyên nhân chính là trụ đèn theo thiết kế cao 6m vướng đường dây trung thế, phải thay đổi xuống cao 3,6m. Vậy tôi xin hỏi: Trong trường hợp này, chủ đầu tư có cần phải xin ý kiến người quyết định đầu tư về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công không? Vì nó ảnh hưởng lớn đến thiết kế kỹ thuật và khối lượng theo hồ sơ ban đầu.
    • Thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh. Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng để thực hiện.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn