Điều kiện năng lực của giám đốc quản lý dự án

26/04/2022
Tại Điểm 2 Điều 43 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quy định: Trường hợp chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án thì giám đốc Ban quản lý dự án phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp ... Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế đã có trên 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng và đã có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án thì có làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đường giao thông được không? (hiện tôi đang làm phó giám đốc Công ty - đơn vị được giao làm chủ đầu tư).
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

   Các yêu cầu về điều kiện năng lực của Giám đốc quản lý dự án và Giám đốc tư vấn quản lý dự án khác nhau. Một trong các yêu cầu về điều kiện năng lực của Giám đốc quản lý dự án là phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên nghành phù hợp là chuyên nghành xây dựng cầu đường. Đề nghị nghiên cứu Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng để biết rõ hơn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn