Định mức dụng cụ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có tỷ lệ 1/5000 ứng với huyện có quy mô thế nào?

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu quy định mới về lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, trong đó có quy định về định mức dụng cụ lập bản đồ, tuy nhiên lại chia thành 03 tỷ lệ, cho hỏi tỷ lệ 1/5000 ứng với huyện có quy mô như thế nào?

  • Căn cứ Mục II Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định:

   Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ số hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) quy định tại Bảng a Phụ lục số II kèm theo Thông tư này và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) quy định tại Bảng b Phụ lục số II kèm theo Thông tư này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì định mức dụng cụ lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện tỷ lệ 1/5000 ứng với huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã và có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn