Đường cho xe chữa cháy, bãi đỗ xe chữa cháy cần đảm bảo yêu cầu chung nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 31/12/2021

Các yêu cầu chung đối với đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy được quy định như thế nào trong pháp luật hiện nay? Tôi cần tìm hiểu vấn đề này để phục vụ công việc mong được anh/chị giải đáp.

  • Căn cứ Tiết 6.2.1 Tiểu mục 6.2 Mục 6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BXD có quy định về các yêu cầu chung đối với đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy như sau:

   - Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m.

   - Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy bảo đảm khả năng đi vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao PCCC và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà như quy định trong Bảng 14.

   Bảng 14 - Kích thước bãi đỗ xe chữa cháy

   Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà / Chỉ tiêu kích thước bãi đỗ

   Kích thước bãi đỗ xe chữa cháy, m, tương ứng theo chiều cao PCCC của nhà, m

   ≤ 15

   > 15 và ≤ 281)

   > 28

   1. Nhà nhóm F1.3

   a) Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy

   Không yêu cầu

   ≥ 6

   ≥ 6

   b) Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy

   Không yêu cầu

   ≥ 15

   ≥ 15

   2. Các nhóm nhà còn lại

   a) Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy

   Không yêu cầu

   ≥ 6

   ≥ 6

   b) Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy

   Lấy theo Bảng 15 và Bảng 16

   1) Không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà có số người sử dụng trên mỗi tầng, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), không vượt quá 50 người và khoảng cách từ đường cho xe chữa cháy đến họng tiếp nước vào nhà không được lớn hơn 18m

   - Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu bảo đảm tất cả những yêu cầu sau:

   + Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m;

   + Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m;

   + Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m;

   + Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m;

   + Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên.

   - Dọc theo tường ngoài của nhà, tại các vị trí đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy phải bố trí các lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao (lối vào từ trên cao) phù hợp với quy định tại 6.3 để triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn