Gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

26/04/2022
Tôi ở Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Sở Xây dựng đang vướng mắc 02 hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: 1. Trường hợp ông Lê Hùng Cường Trước đây ông Lê Hùng Cường, trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân khoa học địa chất công trình, đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp CCHN số GS1.511-0997 ngày 05/11/2008 (hết hạn ngày 05/11/2013), nội dung: Giám sát xây dựng - hoàn thiện công trình thủy điện. Nay ông đề nghị gia hạn CCHN nêu trên. Hiện nay, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng. Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” được cấp cho cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng (như xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng giao thông; xây dựng thuỷ lợi). Do đó, trường hợp ông Lê Hùng Cường (có trình độ chuyên môn: Đại học - Cử nhân khoa học địa chất công trình), có được được gia hạn chứng chỉ hành nghề nêu trên theo đề nghị của ông hay không? 2. Trường hợp ông Nguyễn Văn Khải Trước đây ông Nguyễn Văn Khải, trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư địa chất công trình, đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng cấp CCHN số K_S.511-0004 ngày 13/03/2006 (hết hạn ngày 13/03/2011), nội dung: Thiết kế xử lý nền đất yếu, nền móng các công trình (cầu, đường bộ, nhà cao tầng). Nay ông đề nghị gia hạn CCHN nêu trên. Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD, chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng được cấp cho cá nhân có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành xây dựng (như xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng giao thông; xây dựng thuỷ lợi) Do đó, trường hợp ông Nguyễn Văn Khải (có trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư địa chất công trình), có được được gia hạn chứng chỉ hành nghề nêu trên theo đề nghị của ông hay không?
  • 1. Chứng chỉ hành nghề của ông Lê Hùng Cường đã hết hạn năm 2013, do đó phải thực hiện thủ tục xin cấp chứng chỉ như trường hợp cấp mới theo quy định. Việc xét cấp chứng chỉ hành nghề của ông Lê Hùng Cường phải được thực hiện trên cơ sở phù hợp với chuyên môn được đào tạo theo các quy định hiện hành.

   2. Chứng chỉ hành nghề của ông Nguyễn Văn Khải đã hết hạn năm 2011, nay không xem xét gia hạn. Nếu ông Khải có nhu cầu hành nghề thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề theo quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn