Giá thẩm định dự toán xây dựng khác giá của dự toán xây dựng có đúng không?

26/04/2022

Đơn vị tư vấn lập thiết kế dự toán cho 1 dự án, trong đó chi phí quản lý dự án là: 650.000.000đ. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra dự toán thì phần chi phí quản lý dự án, đơn vị lại tính 422.500.000 (650.000.000*65%). Vậy theo quy định điều này có hợp lý không?

  • Giá thẩm định dự toán xây dựng khác giá của dự toán xây dựng có đúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 18/2016/TT-BXD và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định nội dung thẩm định đối với thiết kế dự toán xây dựng, cụ thể như sau:

   - Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;

   - Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ;

   - Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức, giá xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán;

   - Xác định giá trị dự toán sau thẩm định. Đánh giá mức độ tăng, giảm của các khoản mục chi phí, phân tích nguyên nhân tăng, giảm so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

   Như vậy, đơn vị được giao thẩm định dự toán xây dựng được đưa ra giá trị dự toán xây dựng mới khi xét thấy giá trong dự toán lập không phù hợp (giải thích nguyên nhân khi đưa ra giá mới).

   Lưu ý: Giá được đơn vị thẩm định dự toán xây dựng phải được kiến nghị cho đơn vị có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn